Burzy škol

Měsíc říjen je opět zasvěcen burzám škol v Kolíně, Kutné Hoře a Havlíčkově Brodě.
Děkujeme vstřícným studentům třetích ročníků Gymnázia a SOŠPg za pomoc při předávání informací a věříme, že se mnozí zájemci o naše obory objeví na Dni otevřených dveří.
PhDr. Marie Frajerová, výchovný poradce školy