CO JSME SE NAUČILI V MATEŘSKÉ ŠKOLE
ANEB KREATIVNÍ TVOŘIVOST 3. PMP

Poslední hodiny průběžné pedagogické praxe žáci 3. ročníku zakončili kreativním tvořením didaktických pomůcek.

Žáci vytvořili plošné loutky pro divadelní představení Červená karkulka, barevné autíčko pro motivaci v dopravní výchově, soutěživého zajíce k hodu na cíl, vývoj včely k poznávání hmyzu. Do ekologické výchovy vznikl přehled kontejnerů pro správné třídění odpadu a pro matematické představy žáci vyrobili desítkovou soustavu berušek.

Zajímavá je nabídka pracovního listu, který by mohl být součástí přípravy dětí do 1. třídy k ověření školní zralosti.

Všechny didaktické pomůcky pro předškolní vzdělávání najdete v učebně pedagogiky (č. 15).

Za předmětovou komisi PED, PSY

Milada Bártová a Michaela Hanušová