Informace k hodnocení výuky a provoz školy


Informace k hodnocení výuky 2. pololetí pro maturanty

Informace k hodnocení výuky 2. pololetí pro nematuranty

Provoz školy pro období přípravy na maturitní zkoušku


Vyhláška MŠMT k hodnocení výuky 2. pololetí šk. roku 2019/2020  s odkazem: ZDE KLIKNĚTE

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky a mimořádných opatření příslušných ministerstev v článku shrnujeme, jak bude organizována výuka od úterý 17. 3. 2020 až do odvolání.

 1. Od úterý 17. března 2020 budou kantoři využíva distanční formy vzdělávání – Google Classroom, Microsoft Teams, ŠkoluOnline
 2. Všechna tato prostředí jsou vázána na školní účty či maily žáků
 3. Vyučující budou zapisovat do ŠkolyOnline probírané učivo, na které bude vázána domácí příprava žáků
 4. Plnění domácí přípravy/zadávaných úkolů bude součástí celkového hodnocení z daného předmětu na vysvědčení
 5. Důvody pro nemožnost plnění domácí přípravy žák sděluje třídnímu učiteli a dokládá je běžnou formou (fotografie omluvného listu, el. omluvenka od zákonných zástupců, apod.)
 6. Prioritně bude řešena výuka maturantů a jejich příprava na maturitní zkoušku. Termíny maturitních zkoušek se dle vyjádření ministra školství zatím nemění
 7. Aktuální nejzazší termín doklasifikace studentů, kteří nebyli v pololetí klasifikováni, se zatím odkládá z 31. března 2020 na 30. dubna 2020
 8. Žádáme žáky a i uchazeče o vzdělání, aby sledovali aktuální informace ve sdělovacích prostředcích. Pokud se nějak promítnou do chodu školy, vše zveřejníme na školním webu. Zároveň na tyto aktualizace vždy upozorníme prostřednictvím ŠkolyOnline, školních mailů, webu školy. Věříme ve Váš zodpovědný přístup v současné složité situaci
 9. Škola bude pro žáky uzavřena, pro veřejnost otevřena vždy od 9.00 do 10.00 hodin
 10. Pozvánky k přijímacímu řízení nebudou předávány osobně, boudou zaslány Českou poštou
 11. V případě dotazů pište na ​info@gymcaslav.cz – sekretariát školy, reditel@gymcaslav.cz nebo zástupcům ředitele ​ryparova@gymcaslav.cz , navratil@gymcaslav.cz​

ředitel školy, David Tichý


Další informace


Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

Informace pro školy ke koronaviru Covid-19

Uzavření školy žákům

Společně to zvládneme!