Demokracie a populismus

Dne 29. 1. 2019 byla na naší škole vzácná návštěva- prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. Paní profesorka patří
mezi zakladatelské osobnosti české politologie po roce 1989 a je i bývalou předsedkyní Akreditační komise ČR.
V současné době pracuje na Katedře politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze.

Téma, které zvolila pro přednášku pro 3. a 4. ročníky naší školy, rozdíly mezi demokracií a populismem, bylo
prokládáno příklady ze světové i české politické minulosti a současnosti. Studenti měli možnost položit otázky
k daným problémům, či předložit své názory.

Myslím, že debata byla inspirujícím setkáním se skutečným odborníkem v dané oblasti.


Mgr. J. Šorčíková