Den Země v naší škole připadl na 16. duben a zapojily se všechny třídy

Do Dne Země se podle pořadatelů každoročně zapojuje víc než miliarda lidí ze 192 zemí světa. Jde tak o největší občanskou neboli dobrovolnickou akci na světě. Jeho základy položily v roce 1970 miliony lidí, kteří vyrazili protestovat prosti negativním dopadům stopadesátiletého industriálního vývoje. V té době narůstal počet důkazů, že průmyslové znečištění a užívání pesticidů způsobuje snížení biodiverzity a dopadá i na vývoj dětí. Protesty, které se konaly právě 22. dubna, donutily politiky ve Spojených státech jednat. Ještě téhož roku tak vznikla Agentura pro životní prostředí EPA (Environment Protection Agency) a byly přijaty zákony o ochraně vodních zdrojů a ohrožených druhů zvířat.

Den Země si připomínáme 22. dubna, ale v průběhu celého měsíce dubna lidé organizují úklidové akce v okolí svých bydlišť a ve svých obcích a městech. Naše škola se zapojila 16. dubna různými akcemi v duchu hesla: „Ne přírodě poroučet, ale přírodu poslouchat“.

 

Ukliďme Česko

Třídy 1.L, 2.L, 3.L a 2.SOŠPg vzaly pytle a rukavice a vysbíraly odpadky kolem cyklostezky od pily po Koudelov. Vyčistily tak opět po roce prostory čáslavské cyklostezky v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko.

Geocaching

Žáci 1.SOŠPg, tercie a část žáků kvarty si vyzkoušely geocaching v praxi. V rámci této aktivity se naučili pracovat s digitálními technologiemi a GPS souřadnicemi. Cílem bylo nalézt tzv. multikešku, která se nacházela u rybníka Medenice. K určení výsledných souřadnic kešky museli žáci projít přes několik míst, které byly určeny pomocí GPS souřadnic a zodpovědět jednoduché otázky. Na základě správných odpovědí byly schopni určit výslednou pozici kešky. Další aktivitou bylo seznámení se s principy rybaření. Místní rybáři žákům zapůjčili pruty a další potřebné vybavení. Mohli si tak vyzkoušet nahození prutem, poznávání ryb a ponořit se tak do tajů rybaření.

Záchranná stanice Pavlov

Žáci kvarty a prvního ročníku gymnázia strávili slunečné úterní dopoledne v Záchranné stanici v Pavlově. V rámci výukového programu o sovách se seznámili s našimi nočními dravci, a navíc je čekalo překvapení v podobě přírůstků čtyř mláďat puštíka obecného, která šla doslova „z ruky do ruky“. Samozřejmě nechyběla celková prohlídka areálu s handicapovanými živočichy v klidné atmosféře jarní přírody, protože jsme byli prvními návštěvníky ještě před zahájením nové sezóny.

Skládka AVE Čáslav

Třídy II.G a III.G se zúčastnily exkurze na skládku AVE Čáslav. V rámci této exkurze se žáci od odborníků dozvěděli, jak takový komplex skládky funguje, co vše je třeba k tomu, aby byla recyklace odpadů úspěšná a také například to, které věci se již recyklovat nedají. Věříme, že tato exkurze byla pro všechny prospěšná a že se budeme všichni více snažit o to, abychom byli k naší Zemi co nejšetrnější.

Speciální ZŠ a MŠ U Bašty

Třída 3.a společně s paní učitelkou Hanou Říhovou zavítala ve středu do Speciální základní školy Husova, kde strávila společné odpoledne s dětmi a s jejich třídními učitelkami. Pro zdejší děti byl připraven zábavný program na téma Den Země. Po úvodní divadelní scénce o tom, jak by se měly správně chovat k přírodě, byla nachystána centra plná pestrých činností. Děti si mohly vyzkoušet sázení muškátů, na jiném stanovišti, jak se dají kreativně použít PET víčka, PET láhve, plata od vajec a karton nebo byl připraven krátký kvíz, který měl prověřit znalosti dětí z oblasti ekologie a přírody. Většina dětí si vedla skvěle, a proto byly odměněny medailí. Závěr patřil písničkám za doprovodu kytar o tom, jak báječné je žít na zemi a v dobré náladě jsme se rozloučili. Třída 3.b se zapojila do zkrášlování zahrady v MŠ U Bašty a díky jejich pracovnímu nasazení dnes mohou děti využívat například altánek z vrbového proutí.

Dotyková biologie

Žáci primy a sekundy strávili úterní den v prostorách ZOO  Dvůr Králové, kde se v rámci programu Dotyková biologie seznamovali s vybranými zástupci živočišné říše. První část programu nazvaného: „ Zvířata zblízka – plazi“ se uskutečnila v Darwinově stanici. Zde dětem zkušená zoolektorka vysvětlita, jakým způsobem se pašují zvířata pro černý trh, pohovořila o chovu exotických zvířat v domácnostech a nebezpečí, které je s tímto chovem spojené (zneužívání mláďat velkých kočkovitých šelem k focení s lidmi, odebírání mláďat papoušků Žako od rodičů, aby se lépe naučili mluvit). Závěr patřil skutečnému kontaktu s plazy včetně krmení ježka. 

Druhá část programu:“ Fascinující svět hmyzu“ probíhala v expozici s hmyzem. Zde se žáci dozvěděli, jak je to s jedovatostí pavouků, co dělat v případě bodnutí hmyzem nebo jak se starat o tvory připomínající větvičky či lupeny. Samotný závěr patřil prohlídce zoologické zahrady v pohodové jarní atmosféře.