Devátý ročník soutěže Best in English se mimořádně vydařil!

Ani v letošním školním roce nechyběla naše škola mezi účastníky prestižní mezinárodní jazykové soutěže Best in English, určené středoškolským studentům ve věku 14 až 19 let, jejichž mateřským jazykem není angličtina. Soutěž, organizovaná agenturou Czech-us a Institutem rozvoje kompetencí, probíhá formou online testu, jehož jazyková obtížnost se pohybuje v rozmezí B2 až C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Charakter soutěže účastníkům poskytuje jedinečnou příležitost ověřit si poslechové a čtenářské dovednosti na jazykové úrovni výrazně přesahující maturitní požadavky a ještě získat cenné srovnání s vrstevníky z jiných středních škol nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Ti nejúspěšnější řešitelé se navíc mohou těšit na lákavou odměnu v podobě dvoutýdenního jazykového pobytu v Kanadě.

Specifikem devátého ročníku soutěže bylo zavedení účastnického poplatku pro jednotlivé školy, jež organizátoři odůvodnili především stále rostoucí finanční zátěží spojenou s efektivním technickým zabezpečením průběhu soutěže. Finanční prostředky získané zpoplatněním účasti v soutěži mají být rovněž vynaloženy na vývoj nové aplikace pro tvorbu online testů, určené všem vyučujícím anglického jazyka. Patrně kvůli zavedení účastnického poplatku se do Best in English letos zapojilo méně institucí a studentů než v předchozích dvou ročnících. Atraktivita ani prestiž soutěže tím však nijak neutrpěly, což dokládá úctyhodná účast 16462 studentů reprezentujících 25 evropských zemí.

Barvy naší školy v letošním ročníku Best in English hájilo celkem pětatřicet studentů a studentek gymnaziálních i pedagogických oborů, kteří bezesporu naplnili očekávání. Díky jejich srdnatým výkonům si naše škola v porovnání s předchozími ročníky nejen výrazně polepšila, ale zaznamenala svůj dosud nejlepší výsledek! Z celkového počtu 624 zúčastněných škol jsme skončili na 147. místě a v rámci celé České republiky jsme obsadili pěknou 63. příčku. Ve Středočeském kraji jsme se dokonce umístili na 4. pozici! Z našich studentů si nejlépe vedl Matěj Holoubek z kvinty, jenž získal 101 bodů ze 117 možných a obhájil tak prvenství z loňského roku. Těsně za ním skončila Lucie Jelínková ze II. ročníku gymnázia se ziskem 100,5 bodu. Trio medailistů doplňuje Radim Procházka taktéž ze II. ročníku gymnázia, jehož skóre činí 99,5 bodu. Velmi pěkná umístění studentů nematuritních ročníků jsou navíc velkým příslibem do budoucna, kdy se můžeme dočkat ještě lepších výsledků.

Všem našim soutěžícím gratulujeme a do nového roku jim přejeme hodně úspěchů v dalších jazykových soutěžích, třeba v olympiádě z anglického jazyka, jejíž školní kolo se již tradičně uskuteční v posledním lednovém týdnu. Jménem našich úspěšných studentů i vyučujících anglického jazyka bych na závěr rád poděkoval Spolku rodičů za uhrazení účastnického poplatku. Zároveň děkuji kolegům informatikům za hladký průběh letošního ročníku soutěže.

Mgr. Tomáš Burda