„Dlouhé století se loučí 1880-1920“

 . . . takové bylo téma školního kola dějepisné olympiády v pondělí dne 18. 11. 2019. Kategorie I. byla bravurně reprezentována žáky tercie a kvarty. Do lednového okresního kola pokračují: Jaroslav Bohatý z kvarty, Natálie Jahodářová a Matouš Kratochvíl z tercie.

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům přejeme hodně zdaru i v kolech následujících.

Mgr. Milada Bártová a Mgr. Kristýna Poláková