Důležité informace k dalšímu uvolňování

Vážení žáci, vážení rodiče,

na základě zveřejněných informací Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které prezentují nový harmonogram možného návratu žáků, Vám předkládáme další informace. Ředitel školy rozhodl následovně:

  • od 1. června 2020 nepodporuje realizaci souvislé praxe pedagogických oborů z důvodů – časová tíseň, která neumožňuje řešení smluvních a pracovněprávních vztahů s organizacemi, které praxi zajišťují
  • od 10. června 2020 navrhne možnou variantu návratu žáků nižších ročníků víceletého gymnázia (prima – kvarta), kterou nejpozději do 5. června 2020 z důvodů – nutnosti zjištění zájmu ze strany žáků, možnosti zajištění organizace společných konzultací a třídnických hodin, zajištění hygienických podmínek s ohledem na rekonstrukci sociálních zařízení školy, realizace maturitních a přijímacích zkoušek, zveřejní na webu školy.
  • ostatní třídy pokračuji v distančním vzdělávání

ředitel školy, Mgr. David Tichý