Důležité informace k organizaci výuky

Vážení žáci, vážení rodiče,

MŠMT v posledních dnech aktualizovalo informace týkající se uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství. Z materiálu mimo jiné vyplývá možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. 

V současné době probíhá ve škole rozsáhlá rekonstrukce sociálních zařízení školy. Z těchto důvodů bude pro středoškoláky pokračovat pouze distanční vzdělávání. Žákům nižšího gymnázia byla nabídnuta možnost přítomnosti ve škole, kdy dostatečný zájem projevili žáci sekundy a tercie. Pro tyto třídy vznikl harmonogram, který bude předán žákům a jejich zákonným zástupcům. Žákům primy a kvarty budou umožněny individuální konzultace, které si domlouvají přímo s konkrétními vyučujícími. 

Zákonný zástupce podepisuje vždy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, bez tohoto dokumentu nebude možné žáka do školy vstoupit. Školní jídelna je do konce školního roku mimo provoz. Žáci se ve škole nepřezouvají. Žák do školy vstupuje pouze hlavním vchodem. Žák do školy přichází s rouškou, má roušku náhradní a i sáček, do kterého může roušku odložit. Účast žáků je dobrovolná. Velikost skupiny je max. 15 žáků. Zákonný zástupce potvrzuje třídnímu učiteli žáka osobní přítomnost ve škole. Škola disponuje dostatečným množstvím dezinfekčních prostředků, vyučující jsou proškolení s doporučenými pravidly vydanými MŠMT.

O tom, jakým způsobem bude škola organizovat závěr školního roku vás budeme včas informovat na webu školy a v systému ŠkolyOnline. Pro více informací doporučujeme průběžně sledovat tento web.

Odkaz: Čestné prohlášení

S pozdravem Mgr. David Tichý, ředitel školy