Fyzikální soutěže

Školního kola Astronomické olympiády, které probíhalo online, se zúčastnili dva žáci v kategorii EF a 6 v kategorii AB, všichni byli úspěšní řešitelé a postoupili do krajského kola, které bychom mohli nazývat spíše domácí. Zde byl nejúspěšnější Matouš Kratochvíl z kvarty, který obsadil 3. místo a moc mu nechybělo k postupu do kola celostátního. Matouš určitě zaslouží pochvalu, protože úlohy Astronomické olympiády úspěšně řeší již od primy a je nejúspěšnějším žákem školy v této soutěži.   Martin Kubeš ze sexty byl v kategorii BC čtvrtý a Julie Šimůnková (I.B) šestá.

Online se v tomto školním roce konala i mezinárodní fyzikální soutěž družstev Fykosí Fyziklání, kterého se tentokrát zúčastnilo velké množství zemí z celého světa (od USA až po Indii nebo Vietnam). Náš tým ve složení Daniel Čech, Lukáš Čech, Martin Kubeš, Richard Weber a Tereza Kašparová si nevedl vůbec špatně a skončil v polovině výsledkové listiny.

https://fyziklani.cz/historie/2021/poradi