Halloween na naší škole

Drazí žáci,

pojďte s námi oslavit svátek, který je velmi populární v anglicky mluvících zemích – Halloween!

Halloween spadá na neděli 31. října, my bychom jej oslavili o den později, v pondělí 1. listopadu. Pokud to tedy bude jen trochu možné, dorazte v tento den do školy v kostýmu! Někteří učitelé se již nemohou dočkat, že Vás v tento jedinečný den uvítají na hodinách také v kostýmech! Budete se moci rovněž kochat Halloweenskou výzdobou a užít si spoustu aktivit a soutěží.

Pokud rádi soutěžíte, můžete se zúčastnit hned 3 soutěží:

  1. Soutěž o nejlepší kostým – každá třída si vybere svého zástupce, který se nakonec zúčástní napínavého boje o první místo
  2. Soutěž o nejpovedenější vyřezávanou dýni – tyto dýně si budete moci nachystat doma s pomocí Vašich blízkých
  3. Pumpkin Sprint – týmová soutěž, kdy budou mít týmy za úkol dýním během pár minut vdechnout život pomocí barev

Pokud máte zájem zúčastnit se výše zmíněného dýňového sprintu, registrujte svoje 4-5členné týmy na kovanda@gymcaslav.cz

Trick or treat!

Za kabinet AJ,

T. Kovanda