Historická exkurze v Kutné Hoře

V pátek 26.10. si třída sekunda zpříjemnila výuku exkurzí do Kutné Hory. Na místo jsme se přepravili vlakem. Naším prvním cílem byl chrám sv. Barbory. Tady jsme se rozdělili na několik skupin po čtyřech. Jako první úkol každé skupiny bylo spočítat všechna okna a vyfotit chrám z každé strany. Pak jsme se přesunuli k Hrádku, který je dnes hlavním sídlem Českého muzea stříbra. V muzeu jsme se seznámili s rozsáhlou expozicí, která návštěvníkům přibližuje a názorně ukazuje, jak skutečně těžba stříbra probíhala. Viděli jsme například nástroje, kterými hutníci kutali v dolech nebo třeba dřevěný stroj, kterým se vytahovala zemina. Když paní průvodkyně skončila svůj výklad v prostorách muzea, každý z nás obdržel ochranný plášť a přilbu s čelovkou a společně jsme vyrazili do skutečného dolu sv. Jiří. Zde jsme si prošli chodby skutečného, dnes už nefungujícího dolu. Naší exkurzi jsme zakončili prohlídkou expozice, která se týkala historie města Kutná Hora. Celá prohlídka trvala dvě hodiny a na závěr nechyběl ani rozchod po kutnohorském náměstí.

Závěrem bychom chtěli poděkovat naší třídní profesorce Trávníčkové za zorganizování exkurze a profesorce Havlové za doprovod.

David Hybler