II.G na exkurzi

Dne 10.2. jsme se navzdory nepříznivému počasí vydali na exkurzi do Židovského města v Praze. Žádné nepříjemnosti naši cestu vlakem nekomplikovaly a v pořádku jsme dojeli na Hlavní nádraží v Praze. Pod vedením paní profesorky Šorčíkové a pana profesora Otavy jsme rychle a bez bloudění dorazili na místo přednášky. Ta se týkala židovských tradic a zvyků. Potvrdilo se nám, co jsme se naučili v hodinách OSZ, a nabyli jsme i nových vědomostí. Bylo nám například vysvětleno, jak probíhá svátek šabat a proč žid nesmí jíst vepřové maso. Dokonce nám byly na chvíli propůjčeny některé věci, jež jsou naprostou nezbytností pro život žida, jako například posvátná kniha Tóra nebo modlitební šátek talit.

Čekala nás ještě prohlídka pražských synagog a židovského hřbitova, kde je pohřben rabín Löw. Z výletu jsme si odnesli nejen spoustu zážitků a poznatků, ale i židovský klobouček, jarmulku, jako dárek.

A. Brabcová, C. Petlachová, II.G