Internetová matematická olympiáda

V letošním roce pořádal Ústav matematiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně již 14. ročník INTERNETOVÉ MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY. Soutěžní klání proběhlo 30.11.2021 a zúčastnit se ho mohly maximálně sedmičlenné týmy středoškoláků z České republiky a Slovenska.

V časovém limitu 120 minut řešily týmy 10 matematických úloh a řešení posílaly organizátorům v elektronické podobě. Hodnotila se správnost řešení i logický postup jako u klasické matematické olympiády.

Mezi 190 soutěžními týmy byly také poprvé dva týmy z naší školy. Během soutěže u obou družstev panovala pracovní atmosféra, soutěžící většinou pracovali v menších skupinkách, radili se a počítali ze všech sil.

Krátce po ukončení soutěže bylo na webových stránkách zveřejněno správné řešení úloh. Na výsledné pořadí týmů však bylo nutné ještě počkat, neboť nejvíce bodů může tým získat za úlohu, kterou zvládne vyřešit nejméně účastníků. Pořadatelé soutěže zveřejnili výsledkovou listinu 12. 12. 2021.

Tým žáků septimy a III.G ve složení Barbora Skaláková, Karolína Suchá, Sára Kavánková, Martin Kubeš, David Svoboda, Martin Špaček, Jakub Veselý obsadil 133. místo a tým ze IV. G, za který bojovali Radim Procházka, Vitalij Brelyk, Aneta Vavřičková, Daniela Vejrostová, Michal Vančura, Viktorie Bohatá, Vojtěch Hobza, se umístil na 176. místě.

Všem účastníkům děkujeme za účast v soutěži, která pro ně byla jistě zajímavou zkušeností.

Iva Čechová