J.A.K. na praxi

Díky zapojení školy do grantové výzvy nadace NROS jsme mohli v aule školy přivítat vzácné hosty, kteří přijali naše pozvání a jako lektoři se zapojili do rozšiřujícího vzdělávání žáků oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Pan Michal Smrkovský, ředitel kutnohorského Domu dětí a mládeže, nadšeně představil fungování DDM z čistě praktického pohledu, specifika této instituce v českém školském systému, propojení s ostatními institucemi nebo personální zajišťování běžného chodu instituce. S žáky prodiskutoval jejich dosavadní praxi v mateřských školách a školních družinách, zmínil nezbytnost dalšího vzdělávání pedagogů a podělil se o postřehy z organizování letních táborů, pravidelných kroužků, ale i ze spolupráce s dětmi i s rodinou. V závěru nechal nahlédnout do konkrétních aktivit, které pro děti DDM připravuje do vnitřního, venkovního i online prostředí. 

Druhou přednášející byla paní doktorka Marie Hrubá. Žáky provedla problematikou dětských nemocí, a to těch běžných i vzácnějších. Přednášku začala nezbytnou prevencí nemocí, očkováním, první pomocí nebo vybavením lékárničky. Konkrétní onemocnění dále popsala, přiblížila jeho projevy, charakteristické příznaky, léčbu a případná rizika s onemocněním spojená. Žáky seznámila i s chronickými autoimunitními onemocněními, které následně provází děti po celý život a vyžadují značná omezení. Tento přehled je pro budoucí pedagogy působící v kolektivu nejmenších dětí velice přínosný. 

Oběma přednášejícím děkujeme za spolupráci a žákům 4. PMP za aktivní účast.