Jako bychom dnes zemřít měli

Dne 25.2. 2020 jsme si připomněli 70 let od smrti Josefa Toufara. Pan profesor Martin Domkář spolu s několika studenty 3. ročníků si připravili úryvky z knihy Jako bychom dnes zemřít měli a povídání o životě Josefa Toufara, ve kterém přiblížili něco málo o jeho studentském životě, o jeho povolání a kněžském životě. Součástí toho byla i krátká scéna o odvedení J. Toufara StB, loučení s jeho neteří, která s ním bydlela a následné výslechy. Celá událost začala při jedné mši, kterou sloužil v kostele v Číhošti, kde se stal zázrak. Při obětování se za ním na oltáři pohnul kříž. Viděla to spousta lidí, kteří se účastnili mše svaté. Tato událost se rychle rozšířila a přivedla vedení KSČ na myšlenku zdiskreditování církve, proto byl Josef Toufar odveden členy StB do vězení a byl krutě mučen k přiznání, že zinscenoval pohyb křížku. On se však neměl k čemu přiznat a po čtyřech týdnech zemřel na následky krutého mučení. Pan profesor zakončil povídání krátkým přednesem básně Bohuslava Reynka Kříž.

Celá akce se vydařila, dozvěděli jsme se spoustu nových informací a bylo to pro nás přínosné. Doufáme, že se obdobné akce budou opakovat.

Zdeňka a Anežka, 3. SOŠPg