Jako ryby ve vodě

Na začátku listopadu nás všechny z 1. SOŠPg čekal první plavecký kurz. Někteří z nás se těšili, že si odpočinou od klasického cvičení, že se nebudou muset tolik namáhat. Ovšem, již po úvodní hodině, jsme zjistili, že to nebude tak jednoduché, jak jsme si mysleli. Učili jsme se základní plavecké způsoby, záchranu tonoucího, lovení, skoky, plavat pod vodou,…. Příjemnou součástí byla část metodická. Organizovali jsme a vedli rozcvičení a hry pro děti ve vodě.

I přes naše obavy ze závěrečného vytrvalostního plavání jsme kurz plavání absolvovali bez ztrát, dokonce nás to i bavilo.

  1. SOŠPg