Jarní matematické osvěžení

Každoroční oblíbená matematická soutěž Klokan proběhla v březnu, jak jinak než online formou. Zúčastnilo se pouze 9 škol v rámci okresu Kutná Hora a zapojili se i žáci naší školy. V okresní statistice, kde se jmenovitě uvádí pořadí deseti nejlepších soutěžících, se objevila jména mnohých našich žáků, kteří i v distančním období  měli chuť řešit netradiční úlohy z matematiky.

V kategorii Kadet se nejlépe umístila Klára Machová na 4. místě, dále David Hybler na 7. místě a Josef Beznoska na 10. místě. Všichni jmenovaní jsou žáci kvarty.

V kategorii Junior si nejlépe v okresní statistice vedl Jakub Veselý ze sexty – obsadil 2. místo a Barbora Skaláková ze třídy II., která byla na 3. místě. Dalšího pěkného umístění dosáhli Richard Weber (sexta), Andrea Prausová (sexta) a Jiří Zeman (třída II.) – ti shodně obsadili 6. místo. Matěj Holoubek (sexta) skončil na 9. místě.

Všem jmenovaným i nejmenovaným účastníkům soutěže gratulujeme a děkujeme za účast a reprezentaci školy.

Kolegyním vyučujícím v kvartě, sextě a třídě II., Mgr. Martině Štefánkové a RNDr. Ivě. Čechové děkuji za zorganizování online formy soutěže v tomto školním roce. RNDr. Taťána Vránová, za předmětovou komisi MAT