Komunikace 89 aneb státní převrat bez internetu

Studentská manifestace 17. listopadu 1989 na Národní třídě stlačovaná z obou stran pořádkovými silami tehdejšího socialistického Československa. Šíření zprávy o smrti studenta při jejím brutálním rozehnání. O pár dní později Letenská pláň plná lidí demonstrujících proti stávajícímu režimu, proti cenzuře, proti lžím a proti potlačování svobodného projevu. Obrovské vzedmutí občanské nespokojenosti vedoucí k pádu vlády i režimu. Začátek Sametové revoluce.

Toto všechno si mohli žáci kvarty prožít takřka na vlastní kůži. Výstava Komunikace 89 aneb státní převrat bez internetu přímo vtahuje své návštěvníky do dění v listopadu 89. S lektorem, který studenty provázel dobovými filmovými záznamy, fotografiemi i svědectvím přímých účastníků, studenti řešili různé úlohy, které je naváděly k hlubšímu pochopení doby, ve které se informace šířily jinak než dnes – bez mobilů, bez internetu, bez sociálních sítí a pravdivost argumentů bylo potřeba obhájit v přímém kontaktu, dialogem.

Zároveň klade otázku, jestli nám v současnosti, s využíváním nynějších komunikačních kanálů, záleží na pravdivosti argumentů anebo se chceme nechat zahlcovat a ovlivňovat informacemi všeho druhu, jejichž původ je často nejasný nebo dokonce pochybný. Jestli nám záleží na zachování odkazu z listopadu 1989.

Výstava se koná v rámci akce Festival svobody. Potrvá do konce listopadu a najdete ji přímo v ohništi událostí Sametové revoluce, na Letenské pláni.

Vřele doporučujeme!

Víc informací najdete pod následujícím odkazem:

R. Slobodová