Koncert ke 100. výročí vzniku Československa

V rámci letošních významných oslav 100. výročí vzniku republiky uspořádala Městská hudba F. Kmocha
spolu s kutnohorským USPS Tyl a pěveckým sborem naší školy dva koncerty, v kostele sv. Šimona a Judy
v Praze a v chrámu sv. Barbory, který byl zároveň benefiční akcí v rámci projektu „Katedrály pomáhají
katedrále“. Kromě jiných skladeb zazněla Missa brevis Jiřího Pavlici. Záznam z kutnohorské katedrály zachytil
nejen slavnostní atmosféru, ale je i dokladem pracovitosti a obětavosti studentek – zpěvaček naší školy. Ještě
jednou touto cestou děkuji.

Mgr. Jana Vrňáková