Kvarta prezentovala ročníkové práce

Víte, jak bezpečně stahovat QR kódy? Jak zásadní je vliv spánku na naše zdraví? K jakým objevům přispěl Hubbleův vesmírný dalekohled? Nahradí umělá inteligence člověka, nebo ne?
Na tyto otázky a řadu dalších se pokusili odpovědět žáci kvarty při obhajobách svých písemných ročníkových prací, které proběhly ve čtvrtek odpoledne 13. června v aule školy. Témata, která si vybírali na začátku školního roku, procházela napříč rozmanitými oblastmi a odrážela především vlastní zájmy a volnočasové aktivity žáků.
Posluchači z řad vyučujících, rodičů a spolužáků zhlédli a vyslechli spoustu zajímavých prezentací. Kromě výše zmíněných se dozvěděli např. o luminiscenci v přírodě, seznámili se s mozaikářským odkazem čáslavského rodáka Františka Tesaře nebo s problematikou záchrany orangutanů žijících na Borneu a Sumatře. Několikrát se objevila témata ze sportovního a uměleckého odvětví, nechyběla ani politika nebo historie.
Žáci si během zpracování ročníkové práce vyzkoušeli samostatnou systematickou přípravu, práci s odbornými zdroji informací, vyhodnocení dotazníků a při obhajobách také mluvený projev před početnějším publikem. Myslím, že přínosné bylo i zjištění, že prokrastinace není dobrý přítel a že spánek má na naši duševní pohodu opravdu významný vliv.
Svým žákům blahopřeji ke zdárnému zvládnutí projektu a přeji hodně úspěchů v dalším studiu, ať už zůstávají na naší škole, nebo odcházejí na nové působiště.

Ilona Pipková,třídní učitelka