LITERÁRNÍ EXKURZE 2. L

Dne 22. ledna se vydala třída 2.L do Prahy za poznáním jak literárním, tak historicko-kulturním.

Osm múz (epika, lyrika, hudba, tanec, divadlo, architektura, sochařství a malířství) nás přivítalo v budově Národního divadla. Od sklepa až po střechu jsme měli možnost odhalit krásy Zlaté kapličky. Obdivovali jsme obrazy, busty, portréty, nástěnné malby, novorenesanční architekturu. Na terase pod trigami jsme zdokumentovali společnou fotografií náš téměř 300schodový výšlap.

Návštěvu divadla jsme umocnili pokračováním Divadelní ulicí až do dalšího místa naší exkurze – na Betlémské náměstí. Zde jsme navštívili Náprstkovo muzeum i blízkou Betlémskou kapli.

Centrum Starého Města jsme prošli úzkými uličkami až na Staroměstské náměstí. Náš turistický okruh jsme dokončili u Stavovského divadla.

Ke zdařilé akci nesmělo chybět ani občerstvení a krátký rozchod.

Za pedagogický doprovod i fotodokumentaci patří velké díky Mgr. M. Štefánkové.

Daniela Sošková