Marcela postoupila do krajského kola!

V úterý 25. února proběhlo v Dačického domě v Kutné Hoře regionální kolo soutěže v přednesu s názvem „Ten verš si tiše říkám…“

V dopoledních i odpoledních hodinách probíhala soutěž sólových recitátorů, z nichž porota vybrala tři nejlepší. Naše škola měla v soutěži 6 zástupců.

Nejúspěšnější z nich byla Marcela Kombercová (2. PgŠ). Ta postupuje do krajského kola, které se koná 28. března. Další oceněným z naší školy byl Jan Tobiška (II.G). Obdržel čestné uznání.  

Oběma oceněným gratuluji a děkuji všem účastníkům okresního kola za skvělou reprezentaci školy.

J. Šorčíková