Matematické rozhledy 2

V hodinách volitelného předmětu pokračujeme v kótovaném promítání,  ale již v očekávané prezenční výuce. I když jsme se s distančním vzděláváním většinou rádi rozloučili, je třeba přiznat, že nás nasměřovalo do nové formy odevzdávání úkolů.  Studenti třetího ročníku gymnázia vypracovali videa, v nichž oceníme nejen znalosti, ale i zaujetí, návaznost, práci ve skupině a radost, se kterou úlohu řešili, a to určitě není málo.

RNDr. Ivana Rýparová