Maturita 2021

Rozpis podzimních maturit 2021

12. května 2021: Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části maturitní zkoušky

11. května 2021: Zveřejněn rozpis ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky a složení maturitních komisí

maturitní komise pro třídu IV., maturitní komise pro třídu 4.L, maturitní komise pro třídu 4.

rozpis ústních zkoušek pro třídy IV. a 4.L, rozpis ústních zkoušek pro třídu 4.

5. května 2021: Zveřejněna schválená kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitních zkoušek pro obory 79-41-K/4178-42-M/03,   75-31-M/01

21. dubna 2021: Zveřejněn rozpis praktických zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Obor 75-31-M/01  specializace DRVMS, VVMS  a specializace TVMS, HHN

Obor 78-42-M/03 specializace DRVS, VVS a specializace TVS

29. března 2021: Ministerstvo vydalo kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky

Přehled řádných termínů maturit v jarním zkušebním období

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) dne 15. března 2021 vydalo další Opatření obecné povahy, kterým nově upravuje maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021. Přehled hlavních úprav najdete zde.

MŠMT dne 29. ledna 2021 vydalo Opatření obecné povahy, kterým se mění podoba maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021. Hlavní body jsou:

PODMÍNKY PŘIPUŠTĚNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Maturitní zkoušku v jarním zkušebním období 2021 mohou konat:

  • Žáci posledních/maturitních ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří podali do 1. prosince 2020 přihlášku a prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí nejpozději do 31. března 2021.
  • Osoby, které podaly do 1. prosince 2020 přihlášku k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce.

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Didaktické testy – navýšení časového limitu. Prodlužuje se délka konání didaktických testů povinných i nepovinných zkoušek

  • Z českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 75 na 85 minut)
  • Z cizího jazyka o 10 minut v části čtení (ze100 na 110 minut)
  • Z matematiky o 15 minut (ze 120 na 135 minut)

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků (všech povinných i nepovinných zkoušek)

  • NEKONAJÍ žáci, kteří na jaře 2021 konají maturitní zkoušky v prvním řádném termínu.
  • NEKONAJÍ žáci, kteří v rámci řádného termínu neměli povinnost konat písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka podle zákona č. 135/2020 Sb.
  • KONAJÍ ti, kteří maturovali nebo měli maturovat v prvním řádném termínu v roce 2019 a dříve

Legislativní rámec maturitní zkoušky tvoří §77 – §82 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č.177/2009 Sb. Aktuální podrobné informace k maturitě najdete  na webu novamaturita.cz)

Přihlášku k MZ2021 odevzdejte řediteli školy do 1. prosince 2020.

Ředitel školy stanovil školní seznam literárních děl a kritéria výběru pro seznam literárních děl žáka pro ústní zkoušku  z českého jazyka a literatury profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021.

Ve školním roce 2020 – 2021 maturují žáci podle následující nabídky předmětů

Nahrazující zkouška z cizího jazyka

Seznam standardizovaných zkoušek k nahrazení zkoušky z CJ

Žáci mají k dispozici

Pokyny pro výběr předmětů k maturitní zkoušce

Požadavky a kritéria hodnocení profilových praktických maturit 2020 – 2021

Praktická maturitní zkouška z tělesné výchovy - pedagogické lyceum

Praktická maturitní zkouška z tělesné výchovy - PMP

Praktická maturitní zkouška z dramatické výchovy - pedagogické lyceum

Praktická maturitní zkouška z dramatické výchovy - PMP

Praktická maturitní zkouška z výtvarné výchovy - pedagogické lyceum

Praktická maturitní zkouška z výtvarné výchovy - PMP

Hra na hudební nástroj