Maturitní ples za námi, zkouška dospělosti před námi

Řečeno slovy moderátora plesu: „V pátek to v čáslavském Grandu žilo!“ Čtvrtý ročník Gymnázia a SOŠPg  Čáslav totiž dne 21. února 2020 pořádal svůj maturitní ples.

Ve vyzdobeném sále se sešli rodiče, kamarádi, učitelé, vedení školy a hlavně maturanti ze třídy IV.G, aby si všichni společně užili krásný plesový večer. Maturanti předvedli skvělé předtančení, byli ošerpováni, zatancovali si s učiteli a rodiči, zašlapali šerpy a o půlnoci ještě přidali nezbytné „půlnoční překvapení“.

Za celým krásným večerem stojí zvládnutí spousty organizačních náležitostí, mnoho hodin při nácviku předtančení a velká snaha mít svůj ples takový, aby na něj všichni dlouho a v dobrém vzpomínali.

Jako třídní IV.G chci všem, kdo se o zdařilý průběh plesu zasloužili, poděkovat a popřát, aby takto „na jedničku“ dopadly i maturity.

Také chci touto cestou poděkovat kolegyním, kolegům a vedení školy, že s námi strávili a protančili krásný večer. Dík též patři Spolku rodičů za pomoc při organizaci plesu a za finanční podporu.

RNDr. Taťána Vránová, třídní