Mezinárodní soutěže Náboj Junior a Fyzikální Náboj

V letošním složitém roce ovlivněném Covidem se většina soutěží koná online. Ne jinak tomu bylo i s Nábojem Junior a Fyzikálním Nábojem. Díku tomu se ale zúčastnilo velké množství družstev a mezi nimi i žáci naší školy.

Náboj Junior je mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základní školy, které reprezentují jednotlivé školy. Celá soutěž
trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co nejvíce příkladů s matematickou a fyzikální tématikou. Na začátku soutěže obdrží každý tým zadání šesti příkladů. Jakmile tým dospěje u některého z nich ke správnému, většinou číselnému výsledku, dostane zadání dalšího. Kdo vyřeší v časovém limitu nejvíce příkladů, vyhrává.

Naši školu reprezentovali Sára Jelínková, Tereza Tomišková, Jakub Štus a Anna Zrucká z kvarty a v konkurenci 274 týmů ČR (nebo 950 družstev z pěti zemí) se určitě neztratili. Neměli to jednoduché, protože část jich soutěžila ze školy a část z domova z karantény.
Přestože nevyhráli, byli úspěšní, když vyřešili 24 úloh a obsadili 80. místo v ČR (137. mezinárodně) a byli nejlepší ze škol v okolí.

Fyzikální Náboj si zkusilo družstvo ve složení Ondřej Čejka, Jaroslav Bohatý (oba II.B), Matouš Kratochvíl, David Hybler a Jan Barák (všichni kvinta). Škoda, že termín byl stejný s okresním kolem Logické olympiády a exkurzí septimy a III. do Terezína a nesestavili jsme družstvo ve starší kategorii.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a věříme, že získané zkušenosti využijí v dalších soutěžích.

Jana Krejčíková

Junior náboj – výsledky

Fyzikální náboj – výsledky