Mgr. Ladislav Šach

S bolestí v srdci oznamujeme, že dne 13. ledna 2021 zemřel ve věku nedožitých 80 let náš bývalý dlouholetý kolega, středoškolský učitel matematiky a fyziky, pan Mgr. Ladislav Šach. Na naší škole působil v letech 1970 – 2007.

Ladislav Šach se narodil v roce 1941 v Neveklově u Benešova. Po ukončení základní školy a po maturitě na gymnáziu v Kutné Hoře nastoupil v roce 1958 na Vysokou školu pedagogickou v Praze do oboru matematika a fyzika. Když byla tato fakulta v roce 1960 zrušena, přešel na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kde v roce 1962 promoval. Zároveň byl několik semestrů studentem herectví Divadelní akademie múzických umění v Praze.

V roce 1963 začal Ladislav Šach vyučovat matematiku a fyziku na dnešní Střední zemědělské škole v Čáslavi, poté se na nějaký čas vrátil na kutnohorské gymnázium.

Mezi lety 1970 až 2007 spojil svou kantorskou dráhu s Gymnáziem a Střední odbornou školou pedagogickou v Čáslavi, kde v osmdesátých letech vykonával i funkci zástupce ředitele. Během svého sedmatřicetiletého působení na naší škole vzdělával a ovlivnil několik generací studentů.

Většina z nás si ho pamatuje jako kantora přísného, ale zároveň spravedlivého, jako velkého odborníka ve svých předmětech. Jeho výklad matematiky a fyziky byl pro velkou část žáků i motivací k dalšímu studiu těchto oborů na vysokých školách. V době, kdy se už nevěnoval divadlu naplno, přenášel své dramatické umění do svých hodin. Ve své organizátorské a pedagogické činnosti uplatňoval své všestranné nadání, které však spojoval se svou pověstnou náročností a cílevědomostí, jak vůči studentům, tak i ke kolegům. Neupouštěl od svých názorů a přesvědčení, i kdyby mu to mělo přinést nevýhody v pracovních a společenských vztazích. Byl osobností respektovanou i těmi, kteří s ním nesouhlasili.

Mezi kolegy a přáteli byl považován za skvělého vypravěče a člověka se smyslem pro humor. Celoživotní vášní se mu kromě hudby, hry na housle a fotbalové Slavie stala i pěší turistika. Držitel diamantové plakety českých turistů završil svou cestu a dorazil do svého cíle.

             V osobě pana Ladislava Šacha odešel člověk a kolega, který v našich vzpomínkách zůstane navždy.

Čest jeho památce!