Objevování světa knih

  1. září byli studenti 1. ročníku gymnázia na exkurzi v Městské knihovně Čáslav. Protože většina z nich je dojíždějící, byla to pro ně opravdu první návštěva těchto prostor. Ochotné pracovnice knihovny studenty seznámily se způsobem řazení knih i s možnostmi jejich vyhledávání. Studenti měli možnost nahlédnout i do čítárny, do knihovny pro děti i do čáslavského Infocentra. Dozvěděli se vše o službách, které knihovna poskytuje. Mnozí z nich měli hned chuť vyplnit přihlášku čtenáře. Doufejme, že jim chuť ke čtení zůstane alespoň po celou dobu studia, neboť: „Ten, kdo čte, žije s každou knihou život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj.“ (O. Wilde)

J.Šorčíková