Okresní kolo dějepisné olympiády

Ve středu 16. 1. 2018 v Domě dětí a mládeže v Čáslavi proběhlo okresní kolo dějepisné olympiády v kategorii žáků 8. a 9. tříd ZŠ a stejných věkových ročníků víceletých gymnázií. Naši školu reprezentovali Matěj Holoubek, Martin Kubeš a Martin Špaček z kvarty.

Nejlépe si vedl Martin Kubeš, který mezi 26 účastníky získal nejvíce bodů a tak i první místo.Tím se kvalifikoval do krajského kola, do kterého mu přejeme hodně trpělivosti a vůle v přípravě a pak i hodně štěstí v samotné soutěži.
V. Havel