Osmý ročník soutěže Best in English s rekordní účastí!

Poslední listopadový den se naše škola již tradičně zúčastnila mezinárodní soutěže v anglickém jazyce
nazvané Best in English. Tato soutěž, jejíž popularita i s ní spojená prestiž rok od roku stoupají, je
určena středoškolským studentům ve věku 15 až 19 let, kteří nepocházejí z bilingvní rodiny a nemají
zkušenost s dlouhodobým pobytem v anglofonním prostředí. Zapojení se do této soutěže dává
účastníkům jedinečnou příležitost otestovat si své poslechové a čtenářské dovednosti a zároveň změřit
síly se svými vrstevníky nejen z celé České republiky, ale také z ostatních zemí Evropy, ve kterých
angličtina není úředním jazykem.

Osmý ročník soutěže se těšil enormnímu zájmu vzdělávacích institucí i středoškoláků a překonal tak
všechny dosavadní rekordy. Letošní jazykové klání totiž přilákalo úctyhodných 21 110 žáků
reprezentujících celkem 892 středních škol z 30 evropských států. Ti nejlepší z nejlepších kromě
cenných zkušeností získali rovněž lákavou odměnu v podobě 2týdenního jazykového pobytu
v Kanadě, zahrnujícího rovněž uhrazení letecké dopravy a ubytování. Také naše škola letos
zaznamenala rekordní počet zájemců. Mezi více než 40 soutěžícími z různých ročníků navíc tentokrát
nechyběli ani studenti pedagogických oborů. Dvaačtyřicet odvážných studentů a studentek gymnázia,
pedagogického lycea a PMP naší škole nakonec zajistilo pěkné 142. místo v rámci České republiky,
celkově pak 375. příčku. Ve Středočeském kraji se škola umístila na 14. pozici.

Ze soutěžících zaslouží uznání a pochvalu zejména Matěj Holoubek z kvarty a Radim Procházka z I.
ročníku gymnázia, kteří získali 104,5 respektive 99,5 bodu ze 120 možných, přestože patřili
k nejmladším a takto náročné soutěže se zúčastnili vůbec poprvé. Trojici nejúspěšnějších studentů naší
školy uzavírá Miloslav Procházka z IV. ročníku gymnázia, jehož bodový zisk činil 94,5 bodu. Všem
soutěžícím tímto děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a přejeme jim úspěšný vstup do nového
roku.

za vyučující anglického jazyka Mgr. Tomáš Burda