PEERSKÝ TEAMBUILDING

V několika posledních týdnech proběhl nábor nových PEERů. Vzhledem k situaci, kdy musíme všichni fungovat jako jeden stmelený tým. Mgr. Vít Jezbera ve spolupráci se „služebně“ staršími PEERy a vedením školy uskutečnili přespávání, které se mělo zaměřit právě na stmelení kolektivu, poznání a prověření nových (ale i starých) PEERů, podpora komunikace, spolupráce, ale především šlo o to, abychom si to užili. Mgr. Vít Jezbera, díky jeho zkušenostem a schopnostem, vytvořil výborný stmelovací program, jenž prověřil schopnosti a dovednosti nových i starších PEERů. Přespávání proběhlo ze středy 27.11. na čtvrtek 28.11.2019 a bylo uskutečněno v budově školy. 

Díky pestrému programu jsme dokázali, že jsme opravdu jeden tým – získali několik stovek bodů ve Scrabblu, dokázali udržet téměř dvouhodinovou pozornost u seznamovací hry, úspěšně prošli imigračním úřadem a završili detektivní hrou, u které jsme společnými silami přišli na správnou odpověď. Tímto bychom rádi poděkovali panu Mgr. Vítu Jezberovi, že nám byl vynikajícím pedagogickým dohledem, za to, že nám předal jeho několikaleté zkušenosti, ukázal nám nové hry, ale co především – byl jedním z nás! Také děkujeme služebně nejstarším PEERům, kteří se neméně tolik podíleli na organizaci této akce. A především – děkujeme vám, noví PEEŘi. Díky vám vidíme, že to má smysl a budoucnost! 


Vedoucí peerů Martin Agh, práva ruka vedoucích peerů Bc. Markéta Nováková