Plavecký výcvik 2. Lyceum

V hodinách tělesné výchovy jsme všichni absolvovali plavecký kurz. Naučili jsme se základní plavecké způsoby, splývat, dopomoc a záchranu tonoucího, skoky do vody po nohou i po hlavě, vylovit ze dna jeden i více předmětů. Všichni jsme souvisle uplavali 400m, pod vodou minimálně 15m. Poslední hodinu plavání jsme si užili volné plavání a hry ve vodě, někteří i parní lázeň. Nebylo to vždy jednoduché, ale vše jsme zvládli a úspěšně ukončili plavecký kurz.

2.lyceum