Poděkování

Vážení  žáci, kolegové,
dovolte nám, abychom Vám osobně za celé vedení školy vyslovili velké poděkování za úspěšné zvládnutí složitého školního roku 2019/2020 spojeného s mimořádnými událostmi a úkoly. Přejeme Vám příjemně strávené léto a načerpání sil do další záslužné a radostné práce při cestě za vzděláním.
ředitel školy Mgr. David Tichý