Podpora školy

Milí žáci, milí rodiče.

Současná doba přinesla mnoho změn v našich běžných rutinách a životním stylu. Je to výzva pro každého a je jen na nás, jaké nové zkušenosti z aktuální
situace načerpáme.  Nemůžeme se teď osobně setkávat, ale díky nejrůznějším technologiím můžeme zůstat v kontaktu, a to je důležité.

Řadě z nás se už daří skloubit každodenní úkoly s novými podmínkami, ale je také přirozené, že čas od času můžeme cítit únavu i lítost nad tím, čeho se musíme nechtěně
vzdát. I přes složitější podmínky je možné ozvat se kamarádům, komunikovat s vyučujícími, případně se obrátit se svými problémy na osoby, které jsou připraveny naslouchat – těmito mohou být i členové školního poradenského pracoviště. Společně můžeme hledat řešení jakýchkoliv potíží.

Všichni si přejeme, aby se situace co nejdříve vrátila do navyklých kolejí, a těšíme se, až se budeme moci vídat osobně.

Do té doby však můžete v případě potřeby využít možnost kontaktu se školou a jejími pracovníky a komunikovat o všem, co Vás trápí. Připraveni pomoci jsou Vám Vaši třídní učitelé, jednotliví pedagogové, vedení školy, ale i členové našeho školního poradenského pracoviště, kteří mají vždy speciální pole působnosti (podrobněji o kompetencích na webu školu v záložce „Pro žáky“):

Mgr. Hana Říhová– výchovná poradkyně,          tel. 777 218 529, rihova@gymcaslav.cz

Mgr. Jana Přibylová– školní psycholožka,         tel. 776 225 433, pribylova@gymcaslav.cz

Mgr. Tomáš Otava– metodik prevence               tel. 605 983 418, otava@gymcaslav.cz

Mgr. Vít Jezbera – metodik prevence                  jezbera@gymcaslav.cz

Mgr. Lenka Meszárošová                                       meszarosova@gymcaslav.cz

                 „Veslování je práce a štěstí je vítr opírající se do plachet.“