Práce s dětským sborem zblízka

Navrátivše se ze souvislé pedagogické praxe, využily některé studentky prvních ročníků SOŠPg ještě příležitosti podívat se na práci s dětským sborem zblízka. Neváhaly vážit dlouhou cestu 18.6. v horkém sobotním dopoledni do Žehušic, kde se konaly Slavnosti lesního rohu. V rámci těchto slavností vystupuje tradičně i dětský sbor Notík, právě k němu se studentky přidaly. Měly možnost nahlédnout i do zákulisí, tedy, jak pracovat s malými dětmi, jak je rozezpívat, na co myslet, na co nezapomenout. Společně poté zazpívaly pásmo písní J. Vopálky na texty J. Žáčka, které zazněly v netradiční úpravě prof. Otakara Tvrdého pro dětský sbor a kvarteto lesních rohů. Studentky také měly možnost předvést skladbu Dona Nobis Pacem, kterou nacvičovaly v hodinách povinného sboru, též v netradiční úpravě s doprovodem lesních rohů, které rozezněli posluchači Hudební fakulty JAMU Brno. Celý vydařený koncert byl tak příslibem spolupráce v dalších letech.

Za zmínku také stojí, že na slavnostním koncertě vystoupila naše čerstvá absolventka Michaela Procházková (4. SOŠPg) se skladbou Romance op.67 C. Saint – Saënse, jež byla i jednou ze skladeb, kterou provedla při nepovinné maturitě z hudebního nástroje.