Předškolní a mimoškolní pedagogika (2021-2022)

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 – denní studium oboru s kódem: 7531M01

V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 otevíráme dvě třídy, každou nejvýše po 22 žácích.

Pro první kolo přijímacích zkoušek jsou stanoveny termíny takto:

Termíny jednotných zkoušek: 1. řádný termín: 12. 4. 2021,                               2. řádný termín: 13. 4. 2021.

Termíny profilových zkoušek: 1. řádný  termín: 14. 4. 2021,                              2. řádný termín: 15. 4. 2021

Náhradní termíny jednotných zkoušek: 1. náhradní termín: 12. 5. 2021,         2. náhradní termín: 13. 5. 2021

Náhradní termíny profilových zkoušek:  1. náhradní termín: 13. 5. 2021,        2. náhradní termín: 14. 5. 2021

Náhradní termíny jsou určeny pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit prvního a druhého řádného termínu a řádně se omluvili.

Nový formulář přihlášky pdf ke stažení zde: přihláška

Nový formulář přihlášky xlsx ke stažení zde: přihláška