Předvánoční čas v Kutné Hoře

Poslední týden v tomto kalendářním roce se třída 3L vypravila nasát trochu vánoční atmosféry do Kutné Hory. První naší zastávkou byla katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory, která je konventním chrámem bývalého nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách a významnou památkou UNESCO. Následovala adventní procházka centrem Kutné Hory a výstava „Pod širým nebem“ v zahradách Gask. Vystavené exponáty od Lukáše Rittsteina, Jiřího Středy, Dagmar Šubrtové aj. nás inspirovaly k mnoha zajímavým diskusím nad tématy působení člověka na přírodu, hodnotová orientace v 21.století, podstata lidského myšlení a cítění, mezilidská komunikace aj.

Děkujeme za všechny inspirativní podněty našich studentů a příjemně strávený předvánoční čas.

Pančelky