Prezentace fotorománů

Dne 25. února 2020 se uskutečnila prezentace fotorománů v aule školy (4., 5. a 6. vyučovací hodinu). Prezentovali žáci tříd 1. L a 1. PMP. Žáci byli už během roku rozděleni do skupin, dostali zadání tématu (stroj času) a vypořádali se s tím, jak nejlépe mohli. Všechny fotoromány byly podle nás hezky zpracované a bylo vidět, že jsme si s tím velmi dobře poradili. Nápaditost neměla meze, žáci si mohli zkusit vystoupení před větším publikem a poprat se s trémou.

Fotoromány budou promítány v 1. patře na televizi, takže se můžete zastavit a podívat se, jak to žákům šlo.

Děkujeme žákům a vyučujícím ODV za jejich čas a kreativitu.

Sepsala třída 1. SOŠPg