Prezentace sociologických výzkumů

Prezentacemi zakončili své práce dvojice studentů z jedné části II. ročníku gymnázia. V praxi si vyzkoušeli, jak se dělají sociologické výzkumy. Teoretické učivo o nich si osvojovali v hodinách OSZ a jejich zpracovávání a vyhodnocování pomocí grafů probírali v hodinách IiKT. Na vlastní kůži poznávali, jaká úskalí přináší formální stránka práce, jakou práci dá správné odkazování na zdroje, či jak obtížné je formulovat závěr výzkumu, i když jsme ho opravdu dělali sami. Všechny tyto dovednosti se ale budou studentům hodit nejen na střední škole, ale i při psaní bakalářských a diplomových prací.

Mgr. Šorčíková, Mgr. Housková- Kupková