Primární prevence

Jako každý rok, probíhá na naší škole primární prevence zaměřená na různé oblasti. Týká se nejen závislostí, klima třídy, ale i seznámení s institucemi, na které se mohou studenti obrátit s jakýmkoliv osobním problémem nebo svých blízkých. V tomto případě se mohou poradit s pracovníky školního poradenského pracoviště nebo i anonymně zavolat na Linku důvěry.

S touto možností seznámila první ročníky naší školy Mgr. Veronika Waneková  .Tím zároveň navázala na spolupráci s PPP v Kutné Hoře , která nám pomáhá řešit jako nestranné poradenské zařízení konkrétní problémy a nabízí různé pohledy na zadané téma. Každá třída se zapojila do diskuse dle své potřeby. Pozadu nezůstali ani žáci primy, kteří byli velmi otevření a velice „živě“ konverzovali.

Za vstřícnost a ochotu děkuje   PhDr. Marie Frajerová, výchovný poradce školy