Přírodovědný klokan

Dne 16. října se žáci naší školy zapojili do celostátní soutěže s názvem Přírodovědný klokan, která je zaměřena na znalosti z matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – Kadet a Junior. Kategorie Kadet se zúčastnilo dvacet žáků z tercie a kvarty. První místo obsadila Barbora Štusová, která získala 72 bodů, druhé místo Jan Krim s 65 body a třetí místo v této kategorii patří Davidu Hyblerovi s 64 body.

V kategorii Junior, která je určena žákům prvních a druhých ročníků středních škol, soutěžilo 12 studentů. V této kategorii si nejlépe vedl Martin Kubeš z kvinty s 84 body, druhé místo obsadil Richard Weber z kvinty s 79 body a třetí místo obsadili Matěj Holoubek z kvinty a Vitalij Brelyk z II.G s 72 body.

Jsme velmi rády, že zájem o přírodovědné předměty stále přetrvává, všem zúčastněným studentům děkujeme a vítězům gratulujeme.

Mgr. Monika Kolářová