Ptačí modely opět na scéně

Praktická tvorba je nedílnou součástí přírodopisu u žáků nižšího gymnázia. Pro ji tedy nezačlenit do biologie těch o pár let zkušenějších. I oni tak mohou propojit získané znalosti s ruční dovedností. Tentokrát se zadání týkalo zástupců z třídy ptáků, kteří byli součástí několikahodinového vyučování třídy III.G a tak se tvorba ptačího modelu nabízela jako perfektní tečka za probranou látkou. O tom, jak se zadání žáci zhostili, se můžete z přiložených fotografií přesvědčit sami. Některé modely jsou propracované do posledních detailů, u jiných zaujme použitý materiál, ale jedno mají společné – ruční práci a snahu něco pozoruhodného vytvořit.

učitel BIO L. Kořínková