ROČNÍKOVÉ PRÁCE KVARTÁNŮ

Žáci kvarty dovršením tohoto školního roku splní i povinnou školní docházku. Tento mezník v jejich studiu dokládají i jejich ročníkové práce, které jsou důkazem schopnosti využít získané znalosti a dovednosti v komplexnějším kontextu.

Letošní prezentace ročníkových prací se konaly v pátek, 26. 6. 2020 v odpoledních hodinách za účasti rodičů i pedagogů.  Svoje ročníkové práce vytvářely dlouhodobě za pomoci pedagogů, kterým patří velký dík za pomoc a cenné rady.

Mohu říci nejen za sebe, ale i za kolegy i rodiče, že jsme strávili krásné odpoledne plné zajímavých informací na různá témata, což umocnilo i kultivované vystupování našich kvartánů.

Všem žákům kvarty děkuji za krásné výkony, přeji krásné léto a držím jim palce do dalšího studia!

PaedDr. Renáta Slobodová, třídní kvarty