Ročníkové práce kvarty

Jako každý rok, i letos si žáci kvarty připravili prezentace ročníkových prací. Téma si vybrali na začátku školního roku, oslovili vedoucího práce a začala celoroční činnost. Vyvrcholením úsilí bylo vystoupení nejen před svými spolužáky, ale i před rodinnými příslušníky a porotou. A tak 15. června 2022 jsme odpoledne v aule budovy školy společně prožili odpoledne plné zážitků, informací i emocí. Rozpis prezentací si lze připomenou na adrese: https://docs.google.com /document/d/1GCPb5pMprPwCXqwLq3AJdV9xc-m85RTCEKrBMIAZ-Tc/edit.

Nezbývá než poděkovat žákům kvarty za skvělé výkony, paní prof. třídní Mgr. Petře Kratochvílové za svědomitou přípravu a vedení žáků.