Rodilí mluvčí v hodinách francouzštiny

V úterý 17. 9. na naši školu zavítala milá návštěva, pan Samuel Coyetaux, ředitel Francouzské aliance v Pardubicích, v doprovodu stážistky Violenne ze Švýcarska. Na začátečníky ze sekundy si lektoři připravili interaktivní kvíz o francouzské kultuře. Počáteční rozpaky z prvního kontaktu s rodilým mluvčím brzy opadly a žáci se se zájmem zapojili do přichystané soutěže. Frankofonní kvíz bez problémů zvládli i primáni, kteří si francouzštinu zatím jen nesměle oťukávají a přemýšlejí, zda by se ji chtěli v budoucnu učit. Na pokročilejší kvintu čekaly francouzské idiomy, zapeklité jazykolamy a postřehové hry. Abychom návštěvě trochu zpříjemnili náročný den, vyrazili jsme se třemi dobrovolníky z kvinty na procházku po Čáslavi. Role průvodců se ujali Matěj Holoubek, Tereza Kašparová a Richard Weber, kteří svůj úkol zvládli na jedničku.

Doufáme, že sympatická francouzsko-švýcarská návštěva u nás nebyla naposledy a budeme se těšit na další spolupráci.

Mgr. Lucie Hančová