Rozloučení

Vážení a milí studenti, kolegové.

Věřím, že jsme nouzový stav zažehnali a výuka i celý společenský život bude od září probíhat v běžném provozu.

Přeji všem úspěšné studium, vyučujícím vzorné žáky. Ať se Vám splní profesní sny, podpořené fyzickou i duševní silou ve smyslu kalokaghatia, prožíváte radost a spokojenost v osobním životě a nastávající prázdniny užíváte v klidu a optimistickém naladění .

Máte před sebou otevřenou životní cestu . Jelikož já svoji pedagogickou dráhu končím, předávám pomyslné „žezlo“ kolegům a těším se někdy na setkání. Budu ráda, když se ozvete, jak se Vám daří.

Váš dlouholetý výchovný poradce Marie Frajerová