S Erasmem za poznáním aneb Učitelé v pohybu

Učitelé nezahálí ani v létě, a tak se čtyři pedagogičtí pracovníci naší školy vydali sbírat zkušenosti do zahraničí v rámci programu Erasmus+. Schválený projekt “Učitelé v pohybu” je zaměřen především na zkvalitnění výuky cizích jazyků a efektivní využití informačních technologií ve výuce, čemuž odpovídá i profil vybraných účastníků a metodických kurzů. 

Program zahájila Mgr. Daniela Sošková již začátkem července, která se vydala na dvoutýdenní kurz do Institut de Touraine ve francouzském Tours. První týden byl zaměřen na výuku fonetiky francouzského jazyka a vybraná lingvistická témata, druhý týden pak nabídl pohled do francouzského umění, historie a gastronomie. Účastníci se mimo jiné také zabývali tím, jakým způsobem s žáky diskutovat o stále citlivém tématu migrace a integrace.

Druhou přijímací institucí byla Cork English College v Irsku, která na dva týdny přivítala PaedDr. Renátu Slobodovou. Hlavní náplň kurzu tvořily přednášky a praktické workshopy zaměřené na metodu CLIL, tj. výuku předmětu prostřednictvím cizího jazyka tak, že si žák osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. Dalším klíčovým tématem bylo využití ICT technologií ve výuce cizích jazyků a samozřejmě bohatá irská kultura.

Do Irska, konkrétně do Dublinu, zamířil také třetí účastník, Mgr. Tomáš Burda. Uznávaná instituce Centre of English Studies v samotném srdci hlavního města opět nabídla dva týdny věnované metodice výuky cizích jazyků. První, teoretičtěji orientovaný týdenní modul se věnoval např. různým stylům učení žáků, způsobům výuky slovní zásoby a metodám výuky produktivních i receptivních řečových dovedností. Druhý týdenní modul byl praktičtěji zaměřený a nabídl pestrou škálu aktivit s využitím nejrůznějších pomůcek (karty, kostky, tablet…). Volitelné odpolední přednášky se věnovaly irské historii, kultuře, politickému vývoji či literatuře.

Sérii zahraničních studijních pobytů uzavřela Mgr. Martina Štefánková týdenním kurzem v Executive Training Institute na Maltě. Tento kurz spojoval obě klíčová témata projektu, tj. výuku prostřednictvím cizího jazyka a využití informačních technologií ve výuce. Účastníci si při práci na počítačích prakticky vyzkoušeli různé ICT nástroje a jejich ovládání prokázali v závěrečném projektu, kdy připravili hodinu s využitím metodiky CLIL. 

Všichni účastníci ocenili mezinárodní složení skupin (často přesahující evropský kontinent),  které napomohlo jejich osobnímu jazykovému rozvoji a především poskytlo různé pohledy na výuku při společných debatách a reflexích. Odměnou za aktivní účast byla pedagogům trocha volného času, který využili k cestování a poznávání místní kultury. 

Zpátky se vrátili nabití nápady na nový školní rok, a žáci se tak jistě mají na co těšit 🙂

 

Mgr. Lucie Hančová, spolukoordinátor projektu