SETKÁNÍ BOHÉM(IST)Ů aneb celostátní kolo OČJ

Odměnou za zdárné proklouznutí třemi výběrovými koly byl pro 25 studentů SŠ a 30 žáků ZŠ nebo víceletých gymnázií z celé republiky šestidenní pobyt ve sportparku Kocanda nedaleko obce Želiv.

Toto přátelské setkání lidí podobných zájmů neslo oficiální název Ústřední kolo olympiády v českém jazyce, a proto se žádný z účastníků nevyhnul plnění úkolů, které zahrnovaly dvě gramatické úlohy, dvě stylistické práce a jeden mluvní projev. Kromě jazykových hrátek byl pro nás  připraven také pestrý program, který zahrnoval   prohlídku místního kláštera nebo celodenní  výlet do táborského podzemí, také   výstavu husitství a cestu do poutního kostela v Klokotech a na Kozí hrádek. Co se nastávající den odehraje, jsme se dozvídali mimo jiné z každodenních hudebních budíčků zpívaných našimi milými Prskavkami, patrony pěti PRacovníchSKupin, do kterých jsme byli děleni podle krajové příslušnosti. Dojmů bylo každý den víc než mnoho, a tak s jejich vstřebáváním účastníkům pomáhaly denní zpravodaje a večerní scénky, realizované jednotlivými Prsky.

Ačkoliv jsme byli během pobytu ohrožováni nejen „vlídnými slovy“ poroty, ve které zasedali kromě jiných prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc. nebo doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., ale také pumou americkou, o jejíž nepříjemně blízké přítomnosti v okolí jsme se doslechli z místního rozhlasu, všichni jsme přežili ve zdraví. A přestože jsem se umístila na sloučené jedenácté příčce, úspěchem může být už jen to, že jsem byla jedinou účastnicí z negymnaziálního oboru.

Kateřina Štainerová, 3.a SOŠPg