Školní kolo recitační soutěže Dětská scéna

Dne 10.2. se konalo na naší škole školní kolo recitační soutěže Dětská scéna. Žáci nižšího gymnázia soutěžili ve dvou kategoriích.  Porota měla radost z hojného počtu účastníků, a především z jejich skvělých výkonů. Rozhodování o postupujících proto nebylo vůbec jednoduché. Porota (Mgr. Petra Kratochvílová, PhDr. Marie Frajerová, Mgr. Lucie Forejtová) však nakonec musela vybrat vždy dva postupující z každé kategorie. Tito postupující budou reprezentovat naši školu 27.2. v okresním kole v Kutné Hoře.

Do okresního kola postupují:

3. kategorie: Lucie Kavánková, Sára Jelínková

4. kategorie: Martin Fulín, Agáta Heblíková

Děkujeme tedy všem zúčastněným a postupujícím moc gratulujeme.

Mgr. Lucie Forejtová